กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม

 

อัตราค่าระวาง

 

 


กลุ่มสินค้าซีเมนต์

 

เส้นทางที่ให้บริการในปัจจุบัน

 

หินลับ-เชียงรากน้อย (ขบวน 512)


 

หินลับ-เปรง (ขบวน 506)


 

หินลับ-หนองขอนกว้าง (ขบวน 517)

 


 

หินลับ-ลำชี/ห้วยขยุง/อุบลราชธานี (ขบวน 527)


 

หินลับ-บึงพระ/ลำพูน (ขบวน 605)


 

หินลับ-ควนเชียง/นาสาร (ขบวน 2102 และ ขบวน 721)


 

กลุ่มสินค้าปิโตรเลียม

 

เส้นทางที่ให้บริการในปัจจุบัน

 

ก๊าซ

 

บางละมุง-นครสวรรค์ (ขบวน 651)


 

บางละมุง-สำราญ (ขบวน 531)


 

น้ำมันดิบ

 

บึงพระ-แม่น้ำ (ขบวน 632)


 

บึงพระ-แหลมฉบัง (ขบวน 636)


 

บึงพระ-มาบตาพุด (ขบวน 630)


 

น้ำมันใส

 

บ้านป๊อกแป๊ก-ขอนแก่น (ขบวน 535)


 

บ้านป๊อกแป๊ก-อุบลราชธานี (ขบวน 541)


 

บ้านป๊อกแป๊ก-นครลำปาง (ขบวน 643)


 

บ้านป๊อกแป๊ก-พิษณุโลก/เชียงใหม่ (ขบวน 641)

 


 

กองบริการสินค้าอุตสาหกรรม(กสอ.) ฝ่ายบริการสินค้า

โทรสาร: 02 220 4249

 

กลุ่มสินค้าปูนซีเมนต์

โทรศัพท์: 02 220 4246

อีเมล์: srt.cement@gmail.com

 

กลุ่มสินค้าปิโตรเลียม

โทรศัพท์: 02 220 4245

อีเมล์: srt.petroleum@gmail.com

 

 

 

สถานีกลางบางซื่อ