ตารางกำหนดเวลาเดินรถ

ตารางกำหนดเวลาการเดินรถ

ตารางกำหนดเวลาการเดินรถ และดาวน์โหลด

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการเดินรถช่วงสถานะการณ์ระบาดโควิด-19 สำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเดินทางสามารถสอบถามการเดินทาง ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตรวจสอบขบวนรถกับเจ้าหน้าที่สถานี หรือ ตรวจสอบที่เว็บไซต์การรถไฟฯ :: คลิกที่นี่ ::

ปกภาพกราฟฟิคข้อความกำหนดเวลาเดินรถและดาวน์โหลด

ตารางเวลาการเดินรถรองรับการเดินทางเชื่อมต่อ รถไฟฟ้าสายสีแดง 

ลำดับ
เส้นทางการเดินรถ
ประเภทข้อมูล
ตรวจสอบ
1
ขบวนรถเที่ยวออก
(เส้นทางระหว่าง ธนบุรี - ชุมทางตลิ่งชัน (ลงต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง) - ศาลายา - นครปฐม)
ดาวน์โหลด
2
ขบวนรถเที่ยวเข้า
(เส้นทางระหว่าง นครปฐม - ศาลายา - ชุมทางตลิ่งชัน (ลงต่อรถไฟฟ้าสายสีแดง) - ธนบุรี)
ดาวน์โหลด

 

ตารางเวลาการเดินรถ-สายเหนือ

ลำดับ
เส้นทางการเดินรถ สายเหนือ
ประเภทข้อมูล
ตรวจสอบ
1
ขบวนรถเที่ยวออก
(เส้นทางระหว่าง กรุงเทพ - ลพบุรี - นครสวรรค์ - พิษณุโลก - อุตรดิตถ์ - ลำปาง - เชียงใหม่)
ดาวน์โหลด
2
ขบวนรถเที่ยวเข้า
(เส้นทางระหว่าง เชียงใหม่ - ลำปาง - อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก - นครสวรรค์ - ลพบุรี - กรุงเทพ)
ดาวน์โหลด

 

ตารางเวลาการเดินรถ-สายตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ

เส้นทางการเดินรถ สายตะวันออกเฉียงเหนือ

ประเภทข้อมูล

ตรวจสอบ

1
ขบวนรถเที่ยวออก
(เส้นทางระหว่าง กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย , อุบลราชธานี , หนองคาย)
ดาวน์โหลด
2
ขบวนรถเที่ยวเข้า
(เส้นทางระหว่าง อุบลราชธานี , หนองคาย , ชุมทางแก่งคอย - กรุงเทพ)
ดาวน์โหลด

 

ตารางเวลาเดินรถ- สายใต้

ลำดับ

เส้นทางการเดินรถ สายใต้

ประเภทข้อมูล

ตรวจสอบ

1
เที่ยวขึ้น
(เส้นทางระหว่าง กรุงเทพ - ชุมพร , ชุมทางทุ่งสง , ชุมทางหาดใหญ่ , สุไหงโก-ลก )
ดาวน์โหลด
2
เที่ยวล่อง
(เส้นทางระหว่าง สุไหงโก-ลก , ชุมทางหาดใหญ่  , ชุมทางทุ่งสง , ชุมพร - กรุงเทพ )
ดาวน์โหลด

ตารางเวลาการเดินรถ- สายตะวันออก

ลำดับ

เส้นทางการเดินรถ สายตะวันออก

ประเภทข้อมูล

ตรวจสอบ

1
ขบวนรถเที่ยวออก
(เส้นทางระหว่าง กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา , อรัญประเทศ)
ดาวน์โหลด
2
ขบวนรถเที่ยวเข้า
(เส้นทางระหว่าง อรัญประเทศ , ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ)
ดาวน์โหลด


ตารางเวลาการเดินรถ- วงเวียนใหญ่ - มหาชัย , บ้านแหลม - แม่กลอง

ลำดับ

เส้นทางการเดินรถ สายตะวันออก

ประเภทข้อมูล

ตรวจสอบ

1
ขบวนรถเที่ยวออก
(เส้นทางระหว่าง วงเวียนใหญ่ - มหาชัย)
ดาวน์โหลด
2
ขบวนรถเที่ยวเข้า
(เส้นทางระหว่าง มหาชัย - วงเวียนใหญ่ )
ดาวน์โหลด
3
ขบวนรถเที่ยวออก
(เส้นทางระหว่าง บ้านแหลม - แม่กลอง)
ดาวน์โหลด
4
ขบวนรถเที่ยวเข้า
(เส้นทางระหว่าง แม่กลอง - บ้านแหลม )
ดาวน์โหลด
       
สถานีกลางบางซื่อ