โบรชัวร์กำหนดเวลาเดินรถ ดาวน์โหลด

โบรชัวร์กำหนดเวลาการเดินรถ

โบรชัวร์กำหนดเวลาการเดินรถ และดาวน์โหลด

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการเดินรถช่วงสถานะการณ์ระบาดโควิด-19 สำหรับผู้ใช้บริการที่ประสงค์จะเดินทางสามารถสอบถามการเดินทาง ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ตรวจสอบขบวนรถกับเจ้าหน้าที่สถานี หรือ ตรวจสอบที่เว็บไซต์การรถไฟฯ คลิกที่นี่

 

 

 

ปกภาพกราฟฟิคข้อความกำหนดเวลาเดินรถและดาวน์โหลด

 

กำหนดเวลาเดินรถ-สายเหนือ

ลำดับ

ข้อมูล

ประเภทเอกสาร

ดาวน์โหลด

1
กำหนดเวลาเดินรถสายเหนือ (เที่ยวขึ้น)
ภาพกราฟฟิคแสดงประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
2
กำหนดเวลาเดินรถสายเหนือ (เที่ยวล่อง)
ภาพกราฟฟิคแสดงประเภทไฟล์
ดาวน์โหลด

 

 

กำหนดเวลาเดินรถ-สายตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ

ข้อมูล

ประเภทเอกสาร

ดาวน์โหลด

1
กำหนดเวลาเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ (เที่ยวขึ้น)
ภาพกราฟฟิคแสดงประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
2
กำหนดเวลาเดินรถสายตะวันออกเฉียงเหนือ (เที่ยวล่อง)
ภาพกราฟฟิคแสดงประเภทไฟล์
ดาวน์โหลด

 

 

กำหนดเวลาเดินรถ- สายตะวันออก

ลำดับ

ข้อมูล

ประเภทเอกสาร

ดาวน์โหลด

1
กำหนดเวลาเดินรถสายตะวันออก (เที่ยวขึ้น)
ภาพกราฟฟิคแสดงประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
2
กำหนดเวลาเดินรถสายตะวันออก (เที่ยวล่อง)
ภาพกราฟฟิคแสดงประเภทไฟล์
ดาวน์โหลด

 

 

กำหนดเวลาเดินรถ- สายใต้

ลำดับ

ข้อมูล

ประเภทเอกสาร

ดาวน์โหลด

1
กำหนดเวลาเดินรถสายใต้ (เที่ยวขึ้น)
ภาพกราฟฟิคแสดงประเภทไฟล์ ดาวน์โหลด
2
กำหนดเวลาเดินรถสายใต้ (เที่ยวล่อง)
ภาพกราฟฟิคแสดงประเภทไฟล์
ดาวน์โหลด

 

 

 

สถานีกลางบางซื่อ